• maritza

Rakamlarla Meriç

1969 - Ömer Meriç tarafından inÅŸaat sektöründe faaliyet gösteren bir aile ÅŸirketi  olarak kurulur. 

1988Meriç Ä°nÅŸaat Ltd. Åžti. olarak kurumsallaÅŸma yolunda ilk adım atılır ve  ÅŸirket inÅŸaat sektöründeki  deneyimleriyle daha büyük inÅŸaatlar ve ihaleler gerçekleÅŸtirmeye baÅŸlar.

2000 - Gerek kamu ve gerekse özel sektörde birbirinden deÄŸerli projeler  gerçekleÅŸtirerek hedeflediÄŸi  çizgiye ulaÅŸan Meriç Ä°nÅŸaat, ÅžiÅŸli baÅŸta olmak üzere Ä°stanbul’da pek çok deÄŸerli  arazide, 500.000 m2’den  büyük bir alanda 3000 den fazla aileyi ev sahibi yapmıştır.

2010 – Yeni Ä°stanbul Projesi ile birlikte Yeniden Yapılanma sürecine  giren  Ä°stanbul’da birbiri ardına realize  edilen mega konut ve yaÅŸam alanları projeleri, sektörle birlikte Meriç Ä°nÅŸaat için  de bir yeniden yapılanma  süreci baÅŸlatır.  Bugün –“ Ä°stanbul’u Ä°stanbul gibi yaÅŸamak” konsepti içinde, benzersiz butik  yaÅŸam alanları projelerdirip  realize eden  Meriç Ä°nÅŸaat, sektöründe 40 yılı aÅŸan deneyimiyle Ä°stanbul’un  Sarıyer, Ä°stinye, AtaÅŸehir,  Beykoz… gibi deÄŸerli arazilerinde  yaÅŸanacak mekanlar inÅŸaa etmektedir.